Naam docent/begeleider
Gerleen Balstra
Agnieta den Hartog
Heidi Vierthaler
Roel Van Kerckhoven - zang
Ad van Dijk - muziek & zang
Vier externe choreografen

Periode, duur
studiejaar 1: duur 5 lesweken
studiejaar 2: duur 7 lesweken
studiejaar 3: duur 4 lesweken
studiejaar 1,2,3 : duur 4 lesweken

Studiebelasting
Gerleen Balstra: 5 weken - studiejaar 1- 15 uur/week
Agnieta den Hartog: 5 weken - studiejaar 1- 15 uur/week
Gerleen Balstra: 7 weken - studiejaar 2- 15 uur/week
Heidi Vierthaler: 4 weken - studiejaar 3- 15 - 20 uur/week
Roel Van Kerckhoven - zang: 4 weken - 10- 15 uur/week
Ad van Dijk - muziek & zang: 4 weken - 10- 15 uur/week
Vier externe choreografen: studiejaren 1,2,3 : 20 uur/week

Bijdrage aan de competenties
Zie ook onderdeel Leerdoelen: Vaktechnische competentie (dans professional) : Competentiegebied3: "uitvoeren"" en competentiegebied 4: "maken" competenties co-creëren, performen, movement research, improvisatietechniek.

Inhoud-werkveld gerichtheid
Dit onderdeel is nodig om uitvoerig en vaak het werken met choreografen/makers te onderzoeken. Wat gebeurt er kwa maakproces, wat zijn hierin de rollen, welke fasen, wat voor techniek, hoe werkt de compositie. De gehele leercyclus van creëren t/m uitvoeren & verbeteren wordt hier geoefend

Leerdoelen
Zie leerreferentiekader (LRK) > Vaktechnische domein 

Gebruikte werkvorm(en)
Training - opdrachten -improvisatietechnieken - uitwisseling met het werkveld zowel dans als muziek theater als fysiek theater. gebruikt studiemateriaal

Wijze van beoordelen (formatief)
In de lessen: evaluatie en feedback n.a.v. aanwijzingen (op de vloer), n.a.v. uitvoering opdracht(en). Feedback zowel van leraar-student als studenten onderling

Beoordelingscriteria- beoordelen (formatief)
Beoordelingsvergadering: vele competentiegebieden - Score op een schaal van 1-5 samenhang en volgtijdelijke eisen in het totale programma Er is een duidelijke lijn door de leerjaren. Eerst studiebijeenkomsten over "Leren-leren". Hier wordt het ontwerpende leren - procesgericht werken benadrukt en onderzocht. Daarna toepassing daarvan in eerstejaarsstuk. In het tweede jaar wordt de lijn doorgezet naar movement research en performing research met het tweedejaarsstuk en daarna een apart onderzoekstraject met de derdejaars, eindigend in een choreografie einde derde studiejaar. Daarnaast voor elke student aan het einde van elk studiejaar een choreografie met een externe choreograaf.

Andere zaken die je nog zou willen toevoegen
Ontwerpend leren en co-creëren is kern van de opleiding.

Share