Naam docenten/begeleiders 
Agnieta den Hartog- speltheorie
Lobke Mienis - health&performance
Sylvia Singer - danstheorie
Zeynep Gunduz - danstheorie
Ad van Dijk - solfège

Periode, duur
Gedurende het hele eerste studiejaar: speltheorie, health&performance, danstheorie (artistiek onderzoek prestatie), solfège
Gedurende het tweede studiejaar: health&performance, danstheorie (artistiek onderzoek prestatie), solfège
In het derde studiejaar: danstheorie - artistiek onderzoek prestatie en thesis.

Studiebelasting
In het rooster heeft elk onderdeel een studietijd gemiddeld 90 min. per week. Zelfstudie is afhankelijk van student.

Bijdrage aan de competenties
Gehele studie

Inhoud-werkveld gerichtheid
Onderlegger van kennis voor de persoon en het hele vakgebied. Om de praktijk van het vak te kunnen koppelen aan leren en groeien, is het belangrijk dat op de opleiding al te oefenen. Wat doe je? Waar gaat dat over? Welke kennis en vaardigheden kun je toevoegen? Hoe word ik ergens beter in? De ze vorm van leren (sociaal- constructivistisch leren) en werken is kern van de opleiding én van het vak.

Leerdoelen
Zie leerreferentiekader (LRK) > Vaktechnische domein

Gebruikte werkvorm(en)
Altijd op basis van praktijk. De praktijk is aanleiding voor nader onderzoek. Het individuele karakter van de invulling van de studieonderdelen is heel erg belangrijk om diversiteit van de doelgroep te accommoderen. Mevolution is een E-portfolio waarin de weerslag van leren, onderzoek en resultaat per student wordt weergegeven. Iedere student heeft een eigen account.

Gebruikt studiemateriaal
-

Wijze van beoordelen (formatief)
In de lessen: evaluatie en feedback n.a.v. aanwijzingen (op de vloer), n.a.v. uitvoering opdracht(en). Feedback zowel van leraar-student als studenten onderling.

Beoordelingscriteria- beoordelen (formatief)
Beoordelingsvergadering: vele competentiegebieden - Score op een schaal van 1-5

Samenhang en volgtijdelijke eisen in het totale programma
Er is een duidelijke lijn door de leerjaren. Verdiepen is de doelstelling. Eerst mag en kun je nog surfen over de oppervlaktes van kennis en theoretische ondersteuning. Doorgroeiend als student is verdieping vinden in je studie wel de focus.

Andere zaken die je nog zou willen toevoegen
We zijn geen academische studie. Praktijk en theorie vinden elkaar in persoonlijk uit te stippelen onderzoek met steun van een docent/coach.

Share