Competentiegericht onderwijs
De opleiding biedt competentiegericht onderwijs aan waarin studenten zich ontwikkelen in de landelijk vastgestelde competenties voor docent kunstvakken. De opleiding heeft de competenties vertaald in leer- en ontwikkelingslijnen. Docenten evalueren en beoordelen in de eerste drie studiejaren de ontwikkeling van studenten op basis van de leer- en ontwikkelingslijnen. In het laatste studiejaar zijn de landelijke eindtermen voor kunstvakdocenten het directe criterium.

Ontwikkelingslijnen
Een ontwikkelingslijn is een persoonlijke kwaliteit die je aan het einde van je studie maximaal dient te hebben ontwikkeld. De opleiding Docent Dans  heeft drie ontwikkelingslijnen;

 1. visie
 2. innoveren
 3. leren leren/attitude

Deze ontwikkelingslijnen zijn gespecificeerd in persoonlijke kwaliteiten.

Leerlijnen
Een leerlijn is een omschrijving van de kennis en vaardigheden die je je aan het einde van je opleiding eigen gemaakt dient te hebben. De opleiding Docent Dans heeft tien leerlijnen;

 1. creëren, ontwerpen, conceptualiseren
 2. co-creëren, samenwerken
 3. overdragen
 4. uitvoeren
 5. onderzoeken, kennis verwerven en verwerken
 6. onderscheiden, analyseren, interpreteren
 7. organiseren van overdracht
 8. communiceren, presenteren
 9. ondernemen
 10. samenwerken binnen organisaties
Share