Naam docenten/begeleiders
Gideon Poirier

Tamara Beudeker

Periode, duur
studiejaar 2, gedurende 33 lesweken 

Studiebelasting
Gideon Poirier: 2 uur 45 minuten per week
Tamara Beudeker: 2 uur 30 minuten per week

Bijdrage aan de competenties
Vaktechnische competentie (dans professional) en  Professioneel Maatschappelijke competentie (werk zoeken/werk vinden)

Inhoud-werkveld gerichtheid
Dit onderdeel is nodig om in de toekomst, audities te kunnen doen voor dans-company’s in het werkveld. Nog vaak is een klassieke les het eerste onderdeel van een auditie. We leiden studenten op in een waaier van klassieke balletstijlen: van Nationaal Ballet- naar meer contemporary Classical Ballet. 

Leerdoelen
Zie leerreferentiekader (LRK) > Vaktechnische domein en Professioneel- Maatschappelijke domein

Gebruikte werkvorm(en)
Training – technische versterking in de stijl

Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, cases, opdrachten, video’s etc.)
-


Wijze van beoordelen (formatief)
In de lessen: evaluatie en feedback n.a.v. aanwijzingen (op de vloer), n.a.v. uitvoering opdracht(en). Feedback zowel van leraar-student als studenten onderling.

Beoordelingscriteria- beoordelen(summatief)
Beoordelingsvergadering: Leerlijnen vaktechnisch domein van het LRK-competentiegebied 3: uitvoeren – zie omschrijvingen van aangetoond gedrag – Score op een schaal van 1-5

Opmerkingen over bijvoorbeeld samenhang en volgtijdelijke eisen in het licht van het totale programma of andere opmerkingen
De volgtijdelijke eisen zijn per student verschillend. Wel is het zo, dat het tweede studiejaar in de kennis en vaardigheidsopbouw tussen niveau 1 en niveau 3 functioneert. Technische versterking is centrale vraag in dit niveau. De docenten zijn beiden van zeer hoog niveau. Zowel in kennis, als uitvoering, als werkveldervaring. Ook zijn ze actief als coach/trainer/docent bij belangrijke internationale compagnies en/of opleidingen.

 

Delen