Er zijn verschillende voorzieningen voor het geval je je als student benadeeld voelt. De eerste stap is altijd om te gaan praten met de persoon of instantie door wie je je benadeeld voelt. Je kunt je situatie ook eerst bespreken met de decaan of een vertrouwenspersoon. Als dit niet tot een oplossing leidt, kun je je richten tot klachtenloket@ahk.nl of kun je overwegen een formele procedure te starten.

Er is een onderscheid tussen een klacht, een bezwaar of een beroep. Een klacht heeft betrekking op gedrag, terwijl een bezwaar of beroep alleen kan worden ingediend tegen een besluit.

Contact
Timon Hagen, decaan Academie voor Theater en Dans
Tel. 020 527 7637
E-mail: timon.hagen@ahk.nl

Wanneer je klachten hebt over het toetsen en beoordelen kun je deze indienen bij de examencommissie.
contact: Liesbeth Koot, secretaris examencommissie liesbeth.koot@ahk.nl

 

Delen