Het studentenstatuut regelt de rechten en plichten van studenten aan de AHK op het gebied van informatie, inschrijving, onderwijs, examens, medezeggenschap, voorzieningen en rechtsbescherming. Ook een zogeheten ombudsfunctie is erin opgenomen.

Klik hier voor het studentenstatuut (PDF)

Delen