Naam docent/begeleider
Heidi Vierthaler
Min Li
(Iqbal Khawaja-vaste invaller)

Periode, duur
studiejaar 3, gedurende 33 lesweken

Studiebelasting
Heidi Vierthaler: 2 uur 45 minuten per week
Min Li: 2 uur 45 minuten per week

Bijdrage aan de competenties
Vaktechnische competentie (dans professional) en Professioneel Maatschappelijke competentie werk zoeken/werk vinden)

Inhoud-werkveld gerichtheid
Dit onderdeel is nodig om audities te kunnen doen voor dans-company's in het werkveld. Nog vaak is een klassieke les het eerste onderdeel van een auditie. We leiden studenten op in een waaier van klassieke balletstijlen: van Nationaal Ballet- naar meer contemporary Classical Ballet.

Leerdoelen
Zie leerreferentiekader (LRK) > Vaktechnische domein en Professioneel- Maatschappelijke domein 

Gebruikte werkvorm(en)
Training -toepassing

Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, cases, opdrachten, video's etc.)
-

Wijze van beoordelen (formatief)
In de lessen: evaluatie en feedback n.a.v. aanwijzingen (op de vloer), n.a.v. uitvoering opdracht(en). Feedback zowel van leraar-student als studenten onderling

Beoordelingscriteria- beoordelen (formatief)
Beoordelingsvergadering: Leerlijnen vaktechnisch domein van het LRK-competentiegebied 3: uitvoeren - zie omschrijvingen van aangetoond gedrag - Score op een schaal van 1-5

Opmerkingen over bijvoorbeeld samenhang en volgtijdelijke eisen in het licht van het totale programma of andere opmerkingen
Niveau 1- niveau 2- niveau 3- van klassieke lessen hangen samen. Niveau 3 werkt met een training, om de snelheid en complexiteit, die gevraagd wordt in audities, te kunnen volbrengen met een zeker gemak. Veel companies starten de auditie toch vaak nog met klassieke techniek andere zaken die je nog zou willen toevoegen. De docenten zijn alle drie van zeer hoog niveau. Zowel in kennis, als uitvoering, als werkveldervaring. Ook zijn ze actief als coach/trainer/docent/ choreograaf, bij belangrijke internationale compagnies en/of opleidingen.

Delen