December
Eerstejaarsstudenten werken in het eerste semester met hun eigen jaargroep aan een miniproductie, om de groepscohesie te bevorderen. Deze productie wordt begeleid door twee docenten. Leerdoelen zijn: bewust worden wat een creatieprocesinhoudt en improvisatietechnieken toepassen, die leiden tot eigen gemaakt materiaal. De productie komt tot stand door co-creatie: het door de studenten gemaakte werk is basis van de creatie. Deze creatie wordt als “eerstejaars-project” opgenomen in de december UC/JMD voorstelling. Reflectie van de studenten op de leerlijnen improvisatie en co-creatie wordt na afloop gevraagd. Theoretische studie wordt ook door de student aan de prestatie gekoppeld en weergegeven in een digitaal studie-portfolio.

April
Alle studenten werken inmiddels in gemixte door hen, op basis van plannen, gekozen groepen.
Ze werken deze periode aan prestaties, waarin zelf maken en co-creatie wordt geoefend. Uit de oogst van projecten wordt de april voorstelling van UC/JMD samengesteld. De werkprocessen worden met de groepen na afloop besproken. Feedback en reflectie op door student gekozen leer- en ontwikkelingslijnen wordt gevraagd. Ook wordt de prestatie weergegeven in een digitaal ontworpen proces ondersteunende leeromgeving. Theoretische studie wordt ook door de student aan de prestatie gekoppeld en weergegeven in een digitaal studie-portfolio.

Juni
In het laatste semester nodigt de opleiding 4-5 choreografen/makers uit om met de studenten stukken te maken voor de jaar afrondende voorstelling: End-of-Year-Performance van de UC (JMD) opleiding. In dit semester staat het werkveld centraal. De choreografen/makers kiezen zelf de studenten met wie ze willen werken. De studenten doen auditie voor hen. Deze maakprocessen hebben het karakter van co-creëren. Na de voorstelling wordt de choreografen/makers gevraagd een korte reflectie te schrijven op de leerlijn co-creëren over zijn/haar ervaring met de studenten afzonderlijk. Deze informatie geldt als input voor de assessment vergaderingen in juni. Theoretische studie wordt ook door de student aan de prestatie gekoppeld en weergegeven in een digitaal studie-portfolio.

Delen