Naar inhoud

Studiegids

2021-2022

Co-creëren in combinatie

De projecten die in het curriculum zijn opgenomen om de studenten te laten oefenen in co-creëren zijn gekoppeld aan het oefenen van optreedtechnieken (performance). Bekijk het hierboven per leerjaar:

Delen