Twee-jarig Ad-curriculum

Zoals hierboven geschetst heeft de NBA een intensief zevenjarig programma als vooropleiding. Hierdoor zijn de leerlingen goed voorbereid op het vervolgtraject van het AD Klassiek Ballet. Na het tweejarige programma zijn de studenten volledig toegerust om het professionele werkveld te betreden.

In plaats van het betreden van het werkveld kunnen studenten kiezen voor een vervolgopleiding in het BA-traject. Op deze manier kunnen ze hun opleiding verdiepen. Dit 3e jaar is gericht op een theoretische verdieping en een didactisch certificaat kan deel uitmaken van het programma. De bacheloropleiding is dus enerzijds specifiek bedoeld voor studenten met een AD klassiek ballet. Een tweede doelgroep voor de BA-opleiding wordt gevormd door professionele dansers die na een jarenlange danscarrière in het derde jaar van de BA-opleiding instromen. Op deze manier draagt de NBA bij aan de principes van flexibel leren en ‘lifelong learning’.

 Het AD-programma is het standaard tweejarige programma van de NBA, met een evenwichtig en didactisch goed doordacht curriculum. Elk leerjaar bestaat uit 5 blokken van elk 8 weken.

In de lessen danstechniek ligt de nadruk op de ontwikkeling van klassieke en hedendaagse danstechnieken. De docenten bieden een synthese van Franse en Russische technieken volgens de eisen van hedendaagse, westerse balletensembles. Het hoofddoel van de technieklessen is de danser een gevoel van harmonie met zijn lichaam te geven, zodat hij alle bewegingen kan uitvoeren met een natuurlijke coördinatie van het lichaam als geheel. Met een grondige techniek als basis kan de danser zich volledig concentreren op het interpreteren van de choreografie. De lessen worden in groepsverband gegeven. De docent maakt gebruik van verschillende werkvormen, waaronder demonstratie, instructie, analyse, side-coaching, repetitie en presentatie. De klassieke dansdocenten begeleiden de studenten, zowel individueel als collectief, tijdens het danstechnische leerproces. Daarnaast vormen presentaties en voorstellingen een belangrijk onderdeel van het curriculum. Hierbij wordt aandacht besteed aan repertoire en repetities en voorstellingen van nieuwe choreografieën, waardoor de student ervaring opdoet met de manier waarop verschillende onderdelen van een choreografie samenkomen in een artistiek werk.

Daarnaast wordt er een dansondersteunende training aangeboden: Pilates & Floor Barre, Body Conditioning, krachttraining voor jongens en improvisatie.

In het AD-programma volgen studenten theorielessen in dansgeschiedenis, anatomie en blessurepreventie en muziek. Daarnaast biedt de NBA-studie danstheorielessen die zich richten op de kennis en houding die nodig is voor de professionele balletpraktijk.

 Het doel van het AD-programma is dansers op te leiden tot een plaats in de Junior Company,  Het Nationale Ballet of andere ballet- of hedendaagse balletgezelschappen.

 AD klassiek balletjaar 1 en 2

Jaar 1 bouwt voort op de kennis en technische ervaring die is opgedaan tijdens de zeven jaar NBA-opleiding van de Vooropleiding (of een gelijkwaardig programma). In jaar 1 is het de eerste keer dat de student gemiddeld 6 uur per dag danst en dit vereist een zorgzame opbouw van de verschillende vakken en vraagt om betrokken docenten. In het eerste jaar leert de student verbanden te leggen tussen de verschillende vakken en doet hij een eerste optredenservaring op binnen de opleiding en met gezelschappen. Op deze manier wordt het vermogen tot samenwerking en communicatie aangesproken en wordt stap voor stap gewerkt aan het probleemoplossend vermogen en de leer- en ontwikkelingsvaardigheden.

In jaar 2 ligt de nadruk op het ontwikkelen van het vakgebied met repertoirestukken, optredens, stages, auditievoorbereiding en het doen van audities. Op deze manier worden probleemoplossende vaardigheden en leer- en ontwikkelingsvaardigheden verder ontwikkeld.

Delen