Doel van de propedeuse (het eerste jaar van de opleiding) is een wederzijdse oriëntatie. De student kan zich intensief oriënteren op het hedendaagse dansvak en de opleiding. In deze fase blijkt of de student de zware dagelijkse training fysiek en mentaal aan kan en of hij, mede in het licht van het beroepsperspectief, de vereiste discipline kan opbrengen.

De student krijgt dagelijks hedendaagse en klassieke danslessen en komt in contact met een aantal elementaire praktische en theoretische aspecten van het vak. Het onderwijs is voor een groot deel praktijkonderwijs. Bij voortduring wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de eigen dansvaardigheden in met name de hedendaagse eigentijdse dans. Daarnaast maken alle eerstejaarsstudenten zelf een solo.

De docenten hebben tijdens het eerste jaar de tijd om te beoordelen of de betreffende student de mogelijkheden heeft een hedendaagse danser te worden die kan voldoen aan de criteria van de opleiding. De beslissing over voortzetting van de studie is afhankelijk van de mate waarin de criteria van het eerste jaar door de student zijn bereikt. Indien de student aan het eind van het eerste jaar de benodigde 60 studiepunten heeft behaald en een positieve integrale beoordelingen krijgt, ontvangt hij het propedeutisch diploma en kan hij de studie voortzetten.

Delen