Naam docent/begeleider
Peter Koppers

Periode, duur
Studiejaar 1, gedurende 33 lesweken

Studiebelasting
Peter Koppers: 5 uur 30 minuten per week

Bijdrage aan de competenties
Vaktechnische competentie (dans professional) en  in de verre toekomst > Professioneel Maatschappelijke competentie (werk zoeken/werk vinden)

Inhoud-werkveld gerichtheid
Dit onderdeel is nodig om in de toekomst, audities te kunnen doen voor dans-company’s in het werkveld. Nog vaak is een klassieke les het eerste onderdeel van een auditie. We leiden studenten op met een hele verschillende achtergrond in dans en theater. Sommigen hebben nooit klassiek ballet gedaan.

Leerdoelen
Zie leerreferentiekader (LRK) > Vaktechnische domein en Professioneel- Maatschappelijke domein

Gebruikte werkvorm(en)
Training – technische versterking in de stijl

Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, cases, opdrachten, video’s etc.)
-

Wijze van beoordelen (formatief)
In de lessen: evaluatie en feedback n.a.v. aanwijzingen (op de vloer), n.a.v. uitvoering opdracht(en). Feedback zowel van leraar-student als studenten onderling. Omdat we ook niet klassiek geschoolde studenten toelaten op de opleiding, is het niveau zeer wisselend en dus persoonlijk te beoordelen (subjectief)

Beoordelingscriteria- beoordelen(formatief)
Beoordelingsvergadering: Leerlijnen vaktechnisch domein van het LRK-competentiegebied 3: uitvoeren – zie omschrijvingen van aangetoond gedrag – Score op een schaal van 1-5

Opmerkingen over bijvoorbeeld samenhang en volgtijdelijke eisen in het licht van het totale programma of andere opmerkingen
De volgtijdelijke eisen zijn per student verschillend. Wel is het zo, dat in het eerste studiejaar, in de kennis en vaardigheidsopbouw een basis wordt gelegd in de technische stijl van klassiek ballet. Uitgangspunt is een “neutrale” benadering van de stijl. De docent is zelf van goed niveau. Didactisch zeer bekwaam en daardoor in staat de verschillen tussen de studenten aan te voelen en te gebruiken. Hij kan een mix van diverse studenten boeien en inwijden in de stijl van klassiek ballet en/of verbeteren op het niveau van de individuele student.

Share