Afstudeerplan
De voorbereiding op je afstudeerfase start aan het begin van het derde studiejaar. Dit resulteert aan het einde van het derde jaar in een afstudeerplan dat elke student opstelt in overleg met de artistiek leider. Hierin vermeld je een inhoudelijke motivatie voor die aspecten waaraan je gedurende de afstudeerfase wil werken. Je neemt ook de aandachtspunten op uit jouw eerdere beoordelingen, het beoogde beroepsperspectief en het eventueel verder uitwerken van specialismen. Het plan omvat je keuze voor en invulling van een stage, de voorstelling(en) waaraan je mee zal werken en de te volgen studieonderdelen (eventueel van andere opleidingen). 

Afstudeerovereenkomst
Aan het begin van het vierde jaar wordt een afstudeerovereenkomst opgesteld. Dit gebeurt in overleg tussen jou en de artistiek leider op basis van de voortgang in relatie tot jouw afstudeerplan en beroepsperspectief. De afstudeerovereenkomst heeft een bindend karakter en wordt vastgesteld door de artistiek leider en ook door jou als student ondertekend. In de afstudeerovereenkomst wordt contractueel vastgelegd wat je tijdens het laatste jaar van je studie nog zal moeten doen om te kunnen voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn aan het diploma. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeergesprek. 

Tijdens het gesprek, waaraan jij, de artistiek leider, één of meer docenten en externe begeleiders deelnemen, staat jouw ontwikkeling tijdens de opleiding centraal; het niveau dat je hebt bereikt (gerelateerd aan de leeruitkomsten) en de toekomstplannen en verwachtingen die je hebt. Aan het eind van het gesprek hoor je of je het diploma Bachelor of Education in Dance hebt behaald. 

Daarnaast worden alle vierdejaars studenten uitgenodigd om in een anonieme enquête hun mening over de opleiding te geven en wordt ter aanvulling van deze kwantitatieve resultaten een groepsgesprek gevoerd met een onafhankelijke beleidsmedewerker kwaliteitszorg.  

 

Share