Oefening in ondernemend zijn

Studenten maken plannen in kleine groepen (3-4 personen) voor een ontwerp van een creatief product (choreografie of theaterstuk). De prestatiemarkt die we als opleiding organiseren, is ervoor bedoeld, alle studenten de kans te geven hun plannen te “pitchen”. De studenten zijn allemaal op deze markt aanwezig en luisteren naar elkaars plannen. Aan het einde van de “pitch” ronde, bieden studenten zich bij elkaar aan: “ik wil graag met jullie meedoen aan je project”. De studenten kiezen onderling met wie ze willen werken. Opdracht is wel, dat alle studenten ergens meedoen. De groep heeft de plicht uiteindelijk iedereen onder te brengen in een prestatiegroep. Bij de realisatie van hun prestatie, is alle communicatie met personen in en buiten de ATD rond productie (licht, decor, techniek etc.) bij de studenten zelf belegd. Dit onderdeel van het curriculum is direct bevorderend voor het leren te netwerken en ondernemend te worden.

Share