Skip to main content
Academy of Theatre and DanceAcademy of Theatre and DanceAcademy of Theatre and Dance
Academy of Theatre and DanceAcademy of Theatre and DanceAcademy of Theatre and DanceAcademy of Theatre and DanceAcademy of Theatre and DanceAcademy of Theatre and Dance

Study guide

2019-2020

Co-creëren in combinatie

De projecten die in het curriculum zijn opgenomen om de studenten te laten oefenen in co-creëren zijn gekoppeld aan het oefenen van optreedtechnieken (performance). Bekijk het hierboven per leerjaar:

Share