Skip to main content

Study guide

2019-2020

Co-creëren in combinatie

De projecten die in het curriculum zijn opgenomen om de studenten te laten oefenen in co-creëren zijn gekoppeld aan het oefenen van optreedtechnieken (performance). Bekijk het hierboven per leerjaar:

Share