Naam docent/begeleider 

Iva Lesic

 

Periode, 

duur 2 blokken (in 2017-2018 van 15 sep t/m 1 dec) 3 x 60 minuten

 

Studiebelasting: 

3 contact uren 12 zelfstudie uren

 

Bijdrage aan de competenties  

Creative Potential

Craftmanship

Investiggative and reflective abilities

Potential for growth and innovation

Communicative ability

 

Korte samenvatting van de inhoud 

In de lessen Reflectie en Verdieping wordt een werkstuk over een onderwerp op het gebied van dansgezondheid, anatomie en blessurepreventie geschreven. Vervolgens wordt de werkstuk aan de klas en een panel van professionals gepresenteerd. Dit werkstuk vraagt om een grondige voorbereiding, een goedgekozen literatuurstudie, een zorgvuldige uitvoering en heldere rapportage.

 

Concrete leerdoelen:

1. de student is in staat om inzicht en kennis te vergaren van een aan dans, anatomie, en/of blessurepreventie gerelateerd onderwerp.

2. De student is in staat  om actief kennis te verwerven met behulp van boeken, internet, lessen en andere bronnen. 

3. De student is in staat om een aan dans, anatomie en/of blessurepreventie gerelateerd onderwerp theoretisch uit te werken. 

4. De student is in staat om de vergaarde informatie te vertalen naar de danspraktijk. 

5. De student is in staat om het zelfgekozen onderwerp op het gebied van dansgezondheid, anatomie en/of blessurepreventie aan de mede studenten en docenten te presenteren.

  

Gebruikte werkvorm(en):

-Opdracht gestuurd onderwijs 

-Individuele begeleiding

-Instructie/zelfstudie (in les en thuis)/terugkoppeling/reflectie 

 

Gebruikt studiemateriaal:

Bulsuk, K. G. (2009) Taking the First Step with PDCA. 2 February 2009. Retrieved 17 March 2015, www.bulsuk.com/2009/02/taking-first-step-with-pdca.html 

Zevensprong derived from the Rijksuniversiteit Limburg 

Reader Reflectie & Verdieping (zie bijlagen)

 

Wijze van beoordeling: 

Uiteindelijk cijfer bestaat uit 3 cijfers:

-Cijfer werkstuk (minimaal cijfer 5,5 om verder deel te nemen aan de presentatie),

-Cijfer proces

-Cijfer presentatie

Alle drie cijfers wegen even zwaar. 

(Zie reader in de bijlage voor exacte beoordeling).

 

Beoordelingscriteria: 

1-4, 2-1, 3-1,2,6, 4-2, 6-2,4

Share