Titel cursus
Workshops

Naam docent/begeleider
alle docenten HBO en gastdocenten/repetitors 

Periode, duur
BA1, bepaalde periodes, BA2/3 bepaalde periodes en gekoppeld aan de repertoires

Studiebelasting 

Bijdrage aan de competenties 
Creerend vermogen
Ambachtelijk vermogen
Onderzoekend en reflectief vermogen
4.    Vermogen tot groei en vernieuwing
5.    Ondernemend en organiserend vermogen
7.    Vermogen tot samenwerking

Korte samenvatting van de inhoud 
Workshops zijn repertoire lessen die intensief focussen (in een korte periode) op een bepaald werk, deel uit een ballet of een bepaalde choreograaf en stijl.
De student maakt kennis met een andere stijl, andere manier van werken en wordt uitgedaagd om de geleerde techniek toepassen in een situatie zoals die in het werkveld zou zijn en vaak buiten de “comfort zone” kan zijn. Workshops zijn vaak gerelateerd aan demonstratie of eindvoorstellingen en kunnen ter voorbereiding of instudering van een bepaald werk voor deze voorstellingen dienen. 
Soms zal de focus in een workshop liggen op een bepaalde choreograaf en bijbehorende technieken, manier van werken, denken en toepassen. 

Concrete leerdoelen
De student:
ontwikkelt kennis van nieuwe stijlen, werken, repertoire of werkwijze van een bepaalde choreograaf in een zeer gefocuste periode. 
laat een gevoel voor dans zien dat breder is dan de klassiek ballettaal en kan de geleerde techniek toepassen op andere stijlen en vormen en is in staat verbindingen te leggen of juist verschillen te begrijpen en actief te begrijpen en fysiek toe te passen
kan aan het eind van een periode fysiek een andere stijl uitvoeren en heeft ook de kennis om de verschillen in woorden uit te leggen. 
toont aan een gevoel voor verschillende stijlen te hebben en persoonlijkheid in dansstijlen te ontwikkelen
is in staat een repertoire stuk uit te voeren tijdens voorstellingen
begrijpt hoe repertoire op veel verschillende manieren in verschillende gezelschappen aangeleerd kan worden en is in staat actief een rol te spelen in repetities en zich individueel op te stellen.
is beter voorbereid op audities door kennis die wordt opgedaan over verschillende gezelschappen en choreografen en kan gerichter auditie doen en hier actief over na denken en een mening over vormen

Gebruikte werkvorm(en) In groeps lessen leert de student materiaal en repertoire.
Onderzoekopdrachten naar andere stijlen, werkwijzes en technieken. Gast docenten en repetitors leiden voornamelijk de lessen. 

Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, cases, opdrachten, video’s etc.)
Geen. Maar de student moet uitgedaagd worden om zelf verder onderzoek te doen naar andere stijlen, choreografen en gezelschappen. Link naar Dansgeschiedenis en Studiebegeleiding en Repertoire lessen. 

Wijze van beoordeling toetsvorm:
evaluatie en feedback naar aanleiding van presentatie. Het werk zal worden uitgevoerd tijdens demonstraties en voorstellingen. 

Beoordelingscriteria 
1, 2, 3, 4, 5 
2)   1, 2, 3, 5, 6
3)   1, 2, 3, 4, 5, 6
4)   1, 2, 3, 4
5)   1, 2, 3, 4
7)   1, 2, 3, 4

Opmerkingen over bijvoorbeeld samenhang en volgtijdelijke eisen in het licht van het totale programma of andere opmerkingen
Link naar Dansgeschiedenis en Studiebegeleiding en Repertoire lessen. 
 

Share