Skip to main content

Study guide

2019-2020

Titel cursus
Variaties

Naam docent/begeleider
Lorence Korsenti, Nathalie Caris, Grigory Ticherine, Ernst Meisner, Rinat Gizatulin

Periode, duur
BA1, 1 jaar,

Studiebelasting 
3 uur per week 

Bijdrage aan de competenties 
1. Creerend vermogen
2. Ambachtelijk vermogen
3. Onderzoekend en reflectief vermogen
5. Ondernemend en organiserend vermogen
6. Communicatief vermogen
7. Vermogen tot samenwerking

Korte samenvatting van de inhoud 
In de variatie les leert de student bestaande solo stukken uit het 19e, 20e en 21e eeuwse balletrepertoire. Wij nemen op de Nationale Balletacademie zoveel mogelijk de versies van de balletten zoals uitgevoerd door Het Nationale Ballet als uitgangspunt. Deze korte solo's worden in de praktijk voornamelijk gedanst door solisten van een gezelschap en zijn daarom zeer uitdagend. Het is de bedoeling dat de student in de variatie les alle aspecten vanuit de klassieke les kan verbinden en uiteindelijk ook begrip van de rol (het karakter) van de solo en stijl van het ballet waar de solo uit voort komt lichamelijk kan verbeelden. 
In BA1 zal de student een aantal solo's leren die door de docent worden uitgekozen uit een lijst van solo's geschikt geacht voor BA1. Soms zal de solo les ook raakvlakken hebben met repertoire lessen of wordt een solo gekozen uit repertoire dat op dat moment door Het Nationale Ballet wordt gedanst, zodat de student raakvlakken kan vinden bij voorstellingsbezoeken. 
In BA2 en BA3 wordt de variatie les vooral voorbereidend voor audities en dus gericht op het werkveld. Voor veel klassieke gezelschappen wordt de student geacht een klassieke solo te kunnen uitvoeren op audities of op video te kunnen sturen. De student en docent zullen gezamenlijk toewerken naar dit praktische doel en variatieles kan ook gebruikt worden in deze laatste jaren om een video auditie voor te bereiden met de student. De docent besteed tevens aandacht aan en de student leert hoe zich te positioneren in het werkveld (BA2 en BA3)

Concrete leerdoelen
De student:
ontwikkelt kennis van klassieke variaties uit de grote avondvullende balletten
laat een gevoel voor dans zien dat breder is en is in staat om door middel van een korte solo technisch kunnen en gevoel voor stijl en kennis van rol een eenheid te laten vormen
bereid zich voor op audities voor het werkveld door een variatie zo te beheersen dat deze op audities kan worden getoond 
neemt een video op van een goed beherende variatie voor auditie doeleinden 
toont aan een gevoel voor verschillende stijlen te hebben en persoonlijkheid in dansstijlen te ontwikkelen
de student is in staat al het geleerde uit ander vakken (maar met name de klassieke les) toe te passen tijdens de variatie les 

Gebruikte werkvorm(en) In groeps lessen leert de student verschillende variaties.
Verder individuele coaching en gebruik van video voor het opnemen van de variaties

Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, cases, opdrachten, video’s etc.)
Video’s van klassieke variaties kunnen gebruikt worden. Met voorkeur de versies van Het Nationale Ballet.
Voorstellingsbezoeken aan Het Nationale Ballet en andere gezelschappen om variaties live te zien uitgevoerd. 

Wijze van beoordeling toetsvorm:
evaluatie en feedback naar aanleiding van presentatie en examenles

Beoordelingscriteria 
1)   1, 2, 3, 4, 5 
2)   1, 2, 3, 4, 5, 6
3)   1, 2, 3, 4, 5, 6
5)   1, 2, 3, 4 
6)   1, 2, 3
7)   1, 2, 3, 4

Opmerkingen over bijvoorbeeld samenhang en volgtijdelijke eisen in het licht van het totale programma of andere opmerkingen
Hangt samen met kennis die wordt opgedaan in de klassieke balletles, maar ook de repertoire lessen. Uiteindelijk moet de variatie les het “ totale plaatje” per student laten zien en is dit wat de student meeneemt naar audities voor gezelschappen. 
 

Share