Titel cursus
Studiebegeleiding

Naam docent/begeleider
Marion Vijn

Periode, duur
BA1/2/3 

Studiebelasting 

Bijdrage aan de competenties 
1.    Creerend vermogen
2.    Ambachtelijk vermogen
3.    Onderzoekend en reflectief vermogen
4.    Vermogen tot groei en vernieuwing
5.    Ondernemend en organiseren vermogen
6.    Communicatief vermogen
7.    Vermogen tot samenwerking

Korte samenvatting van de inhoud 
In de Studiebegeleiding les wordt de student geholpen en gecoached in het maken van de verplichte studie documenten zoals het schrijven van een Studieplan, Verslagen van Stages en het maken van een Curriculum Vitae.De student kan in de Studiebegeleiding les vragen stellen over andere vakken, hoe zichzelf op te stellen in stage en auditie situaties en kan ideeën uitwisselen over mogelijke gezelschappen voor audities. 
De les wordt niet beoordeelt en het is juist de bedoeling dat de student heel individueel aandacht kan krijgen voor zijn behoeftes en ook een moment kan hebben om vragen en onzekerheden te bespreken. 
Er zullen echter wel deadlines zijn voor het aanleveren van Studieplannen, Verslagen, etc. 

Concrete leerdoelen
De student:
ontwikkelt kennis voor het goed schrijven van verslagen, studieplannen en CV’s
is in staat zijn ervaringen goed te verwoorden en op papier te zetten 
is goed voorbereid op audities door kennis te hebben opgedaan en uitgewisseld over gezelschappen en door het auditimateriaal (CV, foto’s, etc) op orde te hebben 
toont aan een eigen plan voor zijn ontwikkeling tijdens de opleiding te hebben en geeft zelf focus aan zijn ontwikkeling tijdens de verschillende jaren op school
is in staat individueel en assertief zijn werk te verwoorden en is realistisch van zijn eigen mogelijke plek in het werkveld
Doet zelf gericht onderzoek naar gezelschappen, audities, etc door het lezen van vakbladen en online artikelen

Gebruikte werkvorm(en)
In groeps lessen, maar ook individuele sessie schrijft de student opdrachten, verslagen, etc. en gaat gesprekken aan over zijn ontwikkeling binnen de opleiding, maar ook zijn positie in het latere werkveld. 
De student moet veel eigen werk voorbereiden (schrijven van verslagen en CV’s), waarna deze besproken kunnen worden. 

Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, cases, opdrachten, video’s etc.)
Gebruik van de studiegids, voorbeeld CV’s. Lezen van vakbladen (Zoals DanceEurope, Dance Magazine en Dancing Times), online artikelen, websites over verschillende gezelschappen en audities (bv. balletcompanies.com, en auditions.com) 

Wijze van beoordeling
Het vak wordt niet getoetst. Er zijn echter wel deadlines voor het aanleveren van verschillende documenten. Ook moeten de documenten en verslagen voldoen aan de vereiste en van te voren afgesproken voorwaarden (aantal pagina’s en inhoud etc). 

Beoordelingscriteria 
1)   3, 4, 5 
2)   4, 5, 6
3)   1, 2, 3, 4, 5, 6
4)   1, 2, 3, 4
5)   1, 2, 3, 4, 5, 6
6)   1, 2, 3, 4
7)   1, 2, 3, 4

Opmerkingen over bijvoorbeeld samenhang en volgtijdelijke eisen in het licht van het totale programma of andere opmerkingen
Hangt samen met kennis opgedaan in bijvoorbeeld Danstheorie en geschiedenis over verschillende stijlen en gezelschappen. Het is de bedoeling dat de student zichzelf en zijn kunnen goed en realistisch kan leren plaatsen in het werkveld en alle andere vakken in het curriculum hier een plaats in kan geven, door open discussies te voeren. 
 

Share