Naam docenten/begeleiders
Bart Sluis
Nicola Hepp
Uri Eugenio
Gerleen Balstra

Periode, duur
studiejaar 1, 2 en 3 gedurende 33 lesweken 

Studiebelasting
Bart Sluis: 33 weken – studiejaar 1- 90 min/week
Nicola Hepp: 33 weken – studiejaar 1 – 45 min/week
Gerleen Balstra: 33 weken – studiejaar 1- 75 min/week
Nicola Hepp: 33 weken – studiejaar 2 – 90 min/week
Bart Sluis: 33 weken – studiejaar 2 – 90 min/week
Gerleen Balstra: 33 weken – studiejaar 2- 90 min/week
Uri Eugenio: 33 weken – studiejaar 2 – 90 min/week
Gerleen Balstra: 33 weken – studiejaar 3- 90 min/week

Bijdrage aan de competenties
Zie ook onderdeel Leerdoelen: Vaktechnische competentie (dans professional) : Competentiegebied3: “uitvoeren”” en competentiegebied 4: “maken”

Inhoud-werkveld gerichtheid
Dit onderdeel is nodig als basis van alle dansvormen en voor de stijl “contemporary” in het bijzonder. Ruimtelijk bewustzijn, flow, gebruik van adem, dynamiek, zijn belangrijke pijlers van “contemporary” danstechnieken. Ook improvisatietechnieken en acrobatiek/floorwork horen bij de inhoud van deze lessen. Het werkveld, dat zich in deze “contemporary fysical style” ontwikkelt, doet een sterk beroep op ruimtelijke vermogens en zeggingskracht door innerlijke ruimtelijke sturing.

Leerdoelen
Zie leerreferentiekader (LRK) > Vaktechnische domein 

Gebruikte werkvorm(en)
Training – opdrachten – uitwisseling werkveld-  

Gebruikt studiemateriaal
-

Wijze van beoordelen (formatief)
In de lessen: evaluatie en feedback n.a.v. aanwijzingen (op de vloer), n.a.v. uitvoering opdracht(en). Feedback zowel van leraar-student als studenten onderling

Beoordelingscriteria- beoordelen (summatief)
Beoordelingsvergadering: Leerlijnen vaktechnisch domein van het LRK-competentiegebied 3: uitvoeren – zie omschrijvingen van aangetoond gedrag – Score op een schaal van 1-5

Samenhang en volgtijdelijke eisen in het totale programma
Zoals je kunt zien, werken de docenten door de studiejaren heen. Persoonlijk gaan spreken middels dans, door improvisatie, door uitvergroting van individuele zeggingskracht, persoonlijke interpretatie en stijlontwikkeling, is de rode draad door de studiejaren.

Andere zaken die je nog zou willen toevoegen
De docenten zijn zeer hoog niveau, als danser en als choreograaf. Ze zijn gedreven en gepassioneerd om deze ruimtelijke invalshoek van dans en bases van bewegen aan te leren aan de studenten. Het betreft innerlijke ruimte en uiterlijke ruimte (omgeving).

Share