Naam docent/begeleider
Eddi de Bie
Melvin Fraenk
Jason de Witt
John Agesilas

Periode, duur
studiejaar 1, 2 en 3 gedurende 33 lesweken 

Studiebelasting 
Eddi de Bie: 33 weken - studiejaar 1- 90 min/week
Melvin Fraenk: 33 weken - studiejaar 1- 90 min/week
Jason de Witt: 33 weken - studiejaar 1 - 90 min/week
Melvin Fraenk: 33 weken - studiejaar 2- 90 min/week
Jason de Witt: 33 weken - studiejaar 3 - 90 min/week
John Agesilas: 33 weken - studiejaar 3- 75 min/week

Bijdrage aan de competenties
Zie ook onderdeel Leerdoelen: Vaktechnische competentie (dans professional) : Competentiegebied3: "uitvoeren"" en competentiegebied 4: "maken" Inhoud-werkveld gerichtheid Dit onderdeel is nodig als basis van alle dansvormen en voor de stijl "urban" in het bijzonder. Ritme, dynamiek, timing, frasering en specifieke isolatiegerichte lichaamstaal, zijn belangrijke pijlers van urban danstechnieken. Ook improvisatietechnieken en acrobatiek/floorwork horen bij de inhoud van deze lessen. En de "house en hip hop" stijlen. Het werkveld, dat zich in deze "urban feel" ontwikkelt, doet een sterk beroep op ritmische vermogens en bouwt voort op "niet westerse" dansstijlen.

Leerdoelen
Zie leerreferentiekader (LRK) > Vaktechnische domein 

Gebruikte werkvorm(en)
Training - opdrachten - uitwisseling werkveld- 

Gebruikt studiemateriaal
-

Wijze van beoordelen (formatief)
In de lessen: evaluatie en feedback n.a.v. aanwijzingen (op de vloer), n.a.v. uitvoering opdracht(en). Feedback zowel van leraar-student als studenten onderling

Beoordelingscriteria- beoordelen (formatief)
Beoordelingsvergadering: Leerlijnen vaktechnisch domein van het LRK-competentiegebied 3: uitvoeren - zie omschrijvingen van aangetoond gedrag - Score op een schaal van 1-5

Samenhang en volgtijdelijke eisen in het totale programma
Zoals je kunt zien, werken de docenten door de studiejaren heen. Persoonlijk gaan spreken middels dans, door improvisatie, door uitvergroting van individuele zeggingskracht, persoonlijke interpretatie en stijlontwikkeling, is de rode draad door de studiejaren.

Andere zaken die je nog zou willen toevoegen
De docenten zijn zeer hoog niveau en zowel danser als choreograaf. Ze zijn gedreven en gepassioneerd om deze ritmische, passievolle stijlen en bases van bewegen aan te leren aan de studenten. John Agesilas is bovendien (mede)-initiatiefnemer van Summer Dance Forever, Juste-Debout Netherlands en Night Owls. 

Share