De academische ontwikkeling van de onderzoeks- en schrijfvaardigheden loopt als een rode draad door het curriculum van de opleiding. De studenten onderzoeken (trans)culturele contexten en geschiedenissen van dans en kunst, pedagogiek en didactiek. Studenten ontwikkelen hun visie, zowel artistiek als pedagogisch-didactisch, in directe relatie tot de praktijk. Het principe van ‘practising research / researching practice’ heeft hierin een leidende rol. Studenten verwerken hun inzichten in diverse essays en een pedagogisch-didactisch paper. Een artistiek en een pedagogisch-didactisch onderzoek vormen de basis voor de visiedocumenten in het afstudeerdossier.

Share