Tegen beslissingen van de examinatoren, de examencommissie en tegen ontslag in geval van een negatief bindend studieadvies kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld via het College van Beroep voor examens.

Voordat een student zich inschrijft voor het beroep, dient hij eerst contact op te nemen met de studentendecaan van de Academie voor Theater en Dans, Timon Hagen: timon.hagen@ahk.nl of 020 - 527 76 37.

Lees ook eerst de Onderwijs- en Examenregeling van de Academie voor Theater en Dans
 

Delen