De laatste fase van het onderwijsprogramma is de afstudeerfase, die het tweede semester van het tweede jaar omvat. Voorafgaand aan de toelating tot de afstudeerfase krijgt de student 'groen licht' van de beoordelingsbijeenkomst. Het groene licht geeft aan dat de student in aanmerking komt voor het afstuderen op basis van eerdere en nog te verwachten ontwikkelingen.

Naast de ontwikkeling en de studiepunten van de student uit het eerste studiejaar bekijkt de examencommissie het afstudeerplan van de student. Het afstudeerplan wordt geschreven door de student, opgesteld in overleg met de artistiek leider of begeleider. Het afstudeerplan is erop gericht de studie inhoudelijk zo optimaal mogelijk af te ronden. De focus ligt op 'wat wil ik nog leren in het laatste deel van mijn studie en hoe ga ik dat aanpakken?

Het afstudeerplan is het centrale referentiepunt voor de afstudeerbeoordeling. Het onderwijsprogramma van de NBA eindigt niet met één afstudeerproject. Hoewel we het eindwerk van de studenten wel omschrijven als een 'afstudeerproject' en studenten een afstudeeropdracht maken, is het afstuderen aan de NBA de som van alle onderdelen van de afstudeerfase, die elk minimaal als bewijs van de vereiste ontwikkeling moeten worden beoordeeld.

Het afstuderen wordt afgesloten met een gesprek met de artistiek leider, de docent klassiek ballet en de docent. De besproken onderwerpen zijn:

  1. de ontwikkeling van de student tijdens de opleiding
  2. de norm die de student heeft bereikt (met betrekking tot het afstudeerplan en de competenties)
  3. de eigen plannen en verwachtingen van de student voor de toekomst.
Delen