Door de “open space” die we de studenten in de middagen bieden, ontstaat er samenwerking met andere opleidingen in de school. Immers “de prestaties” (eigen projecten van de studenten) vragen om bv. coaching van een mime-docent, die wordt door de studenten dan uitgenodigd met hen in die periode te gaan werken. Of overleg met een scenografie student over de plannen die een student heeft voor licht en compositie van je creatieve product. Samenwerking met de Filmacademie om een trailer te schieten of dansfilm.

Vierdejaars studenten, die dat wilden, hebben geparticipeerd in een jaarlijks terugkerend project met SNDO, MTD en UC(JMD). Daar staan co-creaties van SNDO-makers en MTD /UC(JMD) dansers centraal

Delen