Naar inhoud

Studiegids

2022-2023

De zorg voor gezondheid en welzijn is een cruciale investering als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit en de omvang van een professionele carrière. Studenten van de Academie voor Theater en Dans / Nationale Balletacademie hebben te maken met een hoge mate van fysieke en mentale stress. Het is daarom essentieel, dat een student leert om op een verantwoorde manier te werken. Bovendien zijn de opleiding en de toekomstige werkgever medeverantwoordelijk voor een gezonde omgeving, die bevorderlijk is voor studie en werk.

Sinds het begin van de jaren negentig heeft de Subfaculteit Dans van de Amsterdamse Academie voor Theater- en Dans gestaag een uniek gezondheidsprogramma ontwikkeld. Het programma bestaat uit drie onderdelen: onderwijs, advies en begeleiding en onderzoek. In eerste instantie was het programma, ontwikkeld door de afdeling Dans & Gezondheid, vooral gericht op dansstudenten. Inmiddels is het Gezondheidsteam van de afdeling echter ook aan de slag gegaan bij andere ATD-afdelingen.  

Adviesuren
Adviesuren geven studenten de mogelijkheid om individuele vragen of fysieke en/of psychische klachten aan de orde te stellen. Problemen kunnen dan in een vroeg stadium worden gesignaleerd en indien nodig kan er begeleiding worden geboden. In geval van blessures wordt een herstelprogramma opgesteld. Een student kan op eigen initiatief hulp zoeken of doorverwezen worden door een studiebegeleider, mentor of docent. De spreekuren hebben een adviserende en educatieve functie. Er wordt geen behandeling gegeven! De student kan kiezen uit een gevarieerd aanbod van spreekuren:

 • Spreekuur - houding en beweging, blessurepreventie.
  Door een fysiomanueel therapeut en een Mensendieck oefentherapeut.
 • Adviesuur - voeding.
  Door een diëtist
 • Adviesuur - psychologische begeleiding.
  Door een psycholoog
 • Gezondheid en welzijn
  Door de coördinator Gezondheidszorg

Advies doorverwijzing
Indien een (para)medische behandeling noodzakelijk is, kan het Gezondheidsteam een specifiek advies geven. Het team is aangesloten bij een netwerk van gespecialiseerde zorgprofessionals (bijvoorbeeld huisarts, manueel-, fysiotherapeut, Mensendieck-therapeut, orthopedisch chirurg, diëtiste, psycholoog en psychomotorisch therapeut, osteopaat). Meer gedetailleerde informatie over de afdeling Health & Performance vindt u hier. ---hyperlink---

Screenings

 • NBA-studenten zullen bij hun aanname bij de NBA deelnemen aan een verplichte medische screening via de afdeling Health & Performance. Dit wordt herhaald gedurende het schooljaar indien de NBA en het Health & Performance team dit nodig achten.
 • Als studenten een andere medische controle willen of nodig hebben, moeten ze hun privé-huisarts vragen, die op zijn beurt de relevante resultaten moet delen met de gezondheidsvertegenwoordiger van de NBA.
 • NBA-studenten zullen bij binnenkomst in de NBA deelnemen aan een verplichte structurele screening via de afdeling Health & Performance. De resultaten van de structurele screening worden met de student gedeeld tijdens een 'vervolgbijeenkomst' door een lid van het Health & Performance team.
 •  NBA-studenten nemen deel aan een verplichte functionele screening via het Health & Performance team bij binnenkomst in de NBA. De resultaten van de functionele screening worden met de student gedeeld tijdens een 'vervolgbijeenkomst' door een lid van het Health & Performance team.

Kosten
De kosten voor de medische screening en de structurele en functionele screening bedragen €115,- voor Bachelorstudenten en €145,- voor Gaststudenten.

Algemeen

 • Studenten moeten alle relevante informatie met betrekking tot de praktijk van de NBA-opleiding delen met de gezondheidsvertegenwoordiger van de NBA.
 • De gezondheidsvertegenwoordiger van de NBA dient alle gezondheidsgegevens te verzamelen, zodat de artsen, studenten en NBA deze gegevens kunnen raadplegen in geval van nood.
 • Er zal een geheimhoudingsovereenkomst tussen de drie partijen worden gesloten.
 • Al deze gegevens zullen in het medisch dossier van de studenten worden opgenomen en zo nodig ter beschikking worden gesteld aan de studenten en de gezondheidsvertegenwoordiger van de NBA.
 • Geen van deze gegevens kan buiten het schooldossier en de schooldoelen worden gebruikt.
 • Als de NBA problemen met onder- of overgewicht aan de orde stelt, wordt dit onmiddellijk aan het Health & Performance team en de student gemeld om te adviseren of een passend behandelplan op te stellen.
 • Het Health & Performance team zal - met goedkeuring en in overleg met de gezinnen - de diensten van een huispsycholoog en voedingsdeskundige aanbieden die als adviseurs zullen optreden. In geval van noodzakelijke behandeling wordt de student doorverwezen naar een externe specialist.
   
Delen