Afstudeerplan 
De voorbereiding op de afstudeerfase begint aan het einde van het eerste jaar. Dit resulteert in de loop van het tweede jaar in een afstudeerplan dat de student in overleg met de artistiek directeur opstelt. In dit plan geeft de student een onderbouwde motivatie voor waar hij in deze periode aan wil werken. Het afstudeerplan is gebaseerd op een aantal punten: bijzondere interesses die tijdens zijn voorafgaande beoordelingen naar voren zijn gekomen en het eigen loopbaanperspectief van de student en de mogelijke ontwikkeling van zijn specialismen. Het afstudeerplan omvat: het kiezen van een stage, de interpretatie van de student van zijn rol daarin en de prestaties. De student neemt ook deel aan of leert onderdelen uit andere studierichtingen. 

Afstudeerovereenkomst 
Aan het begin van het tweede of derde jaar wordt een afstudeerovereenkomst opgesteld. Dit gebeurt op basis van overleg tussen de student en de artistiek directeur, en is afhankelijk van de vooruitgang die de student heeft geboekt met betrekking tot zijn afstudeerplan en carrièreperspectief. De afstudeerovereenkomst is bindend en wordt opgesteld door de artistiek directeur en medeondertekend door de student. In de afstudeerovereenkomst wordt contractueel vastgelegd aan welke verplichtingen de student nog moet voldoen om zijn diploma te ontvangen. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeergesprek. 

Om het diploma te behalen dient de student te slagen voor alle studieonderdelen die in de afstudeerovereenkomst zijn opgenomen. Er wordt van uitgegaan dat de student alle benodigde studiepunten heeft behaald, ook voor studieonderdelen uit voorgaande jaren. Centraal in het gesprek staat de ontwikkeling van de student tijdens de opleiding, zijn prestatienorm (in relatie tot de competenties) en zijn toekomstplannen en -verwachtingen. Bij het gesprek zijn de student, de artistiek leider, een of meer docenten en eventueel een externe adviseur aanwezig. Aan het einde van het gesprek ontvangt de student het diploma Bachelor of Arts. 
 

Delen