Binnen de hoofdlijn van Syllabus en Methodology vinden er verschillende toetsmomenten plaats:

  • 3x geschreven of live ontwikkelingsopdracht
  • 3x proefles binnen verschillende niveaus (Vooropleiding NBA 1-3, Vooropleiding NBA 4-5, Vooropleiding NBA 6-7)
  • een geschreven paper over een specifiek ontwikkelingstraject binnen de syllabus
Delen