De laatste fase van het onderwijsprogramma is de afstudeerfase: blok 4 en 5 van het jaar.
Voorafgaand aan de toelating tot de afstudeerfase (na blok 3) krijgt de student 'groen licht' van de beoordelingsbijeenkomst. Het groen licht geeft aan dat de student in aanmerking komt voor het afstuderen op basis van eerdere en nog te verwachten ontwikkelingen.
Het afstuderen wordt afgesloten met een gesprek met de artistiek directeur en de studiebegeleider. De besproken onderwerpen zijn:

- de ontwikkeling van de student tijdens de opleiding
- de norm die de student heeft bereikt
- de eigen plannen en verwachtingen van de student voor de toekomst.

Delen