• De studie wordt afgesloten met een gesprek tussen de student, de artistiek leider en één of meerdere docenten (die samen de afstudeercommissie vormen).
  • De ontwikkeling van de student tijdens de studie (mede in verband met het essay)
  • De prestatienorm van de student (in relatie tot de competenties en de norm in het werkveld);
  • De toekomstplannen en -verwachtingen van de student

Als een afstudeerder voldoet aan alle eisen en (inclusief de vrijstellingen) 240 studiepunten heeft behaald, komt deze in aanmerking voor een Diploma BA Dans met de aantekening Docent Klassiek Ballet.

Vrijstelling en herkansen afsluitend examen
Op basis van het individuele studietraject wordt bepaald of een student de benodigde competenties beheerst en voldoet aan de gestelde eindkwalificaties. In de praktijk betekent dit dat studenten hun studie in een jaar kunnen afronden.
Indien één of meer onderdelen van de studie niet met succes zijn afgerond, beslist de afstudeercommissie /evaluatievergadering over een verlenging van de afstudeerfase of een herkansing en bepaalt tevens wat zo'n herkansing of verlenging inhoudt. Het herkansen van het afsluitend examen of een verlenging van de opleiding wordt slechts één keer toegekend en moet binnen een jaar succesvol worden afgerond.
Meer informatie over het herkansen van het afsluitend examen is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling van de Academie voor Theater en Dans, ook beschikbaar voor studenten op intranet.
Voor verdere vragen kunnen studenten ook contact opnemen met de studentendecaan: timon.hagen@ahk.nl of 020 - 527 76 37

Delen