De afgestudeerde draagt vanuit de eigen functie constructief bij aan de totstandkoming van een artistiek/pedagogische didactisch product of proces.

De afgestudeerde
1.  realiseert de eigen doelen in coördinatie met anderen.
2.  is zich bewust van de eigen identiteit en kwaliteiten en maakt daar effectief gebruik van bij het werken met anderen.
3.  
gaat strategisch, flexibel en respectvol om met de verschillende rollen, verantwoordelijkheden, belangen en kwaliteiten binnen een samenwerkingsverband.
4.  geeft en ontvangt feedback op een constructieve manier.

Delen