De afgestudeerde is in staat tot effectieve interactie binnen een breed scala aan professionele contexten.

De afgestudeerde
1.  communiceert doelgericht binnen een interdisciplinaire, interculturele en internationale werkomgeving.
2.  kan de eigen artistieke en pedagogische en didactische identiteit (keuzes, ideeën, ambities en kwaliteiten) mondeling, schriftelijk en fysiek uitdrukken ín en buiten het artistieke proces/de praktijk van het docentschap klassiek ballet.
3.  zoekt actief naar publiciteit en/of mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van eigen werk.
4.  
komt op voor de eigen professionele behoeften en waarden. 

Delen