De afgestudeerde kan ambities effectief vormgeven in een interdisciplinair en (inter)nationaal werkveld.

De afgestudeerde
1.  signaleert kansen binnen en buiten het voortdurend veranderende werkveld en zet deze om in concrete acties om ambities te kunnen realiseren.
2.  ontwikkelt een eigen werkwijze en overziet alle aspecten van het werkproces en de betrokken disciplines in onderlinge samenhang.
3.  gaat contacten aan die relevant zijn om een (inter)nationaal netwerk op te bouwen en te onderhouden.
4.  positioneert zichzelf in het werkveld als danser/docent klassiek ballet.
5.  treft de noodzakelijke professionele voorzieningen om op lange termijn als danser/docent klassiek ballet werkzaam te zijn.
6.  onderhandelt over organisatorische, financiële en inhoudelijke aspecten van het werkveld met opdrachtgevers en andere belanghebbenden.

 

Delen