Docent; Swantje Schäuble

Jaar, duur
AD1, AD 2

Studiebelasting (wekelijks):
60 minuten les, wekelijks huiswerk, 10 uur voor reflectie

Bijdrage aan competenties
1. Creatief vermogen
2. Technisch vermogen
4. Communicatief vermogen
5. Vermogen om te groeien en zich te ontwikkelen
6. Vermogen tot samenwerken

Korte beschrijving van de inhoud
De cursus Dansgeschiedenis/Reflectie op (klassieke) dans maakt niet alleen de theoretische kennis beschikbaar, maar richt zich met name op het toepassen van deze kennis. De student leert de historische ontwikkelingen van de (klassieke) westerse theaterdans (AD 1) en de actuele programmering van gerenommeerde (repertoire)gezelschappen en het publieke debat (AD 2) te relateren door het analyseren van voorstellingen. Door deze voorstellingsanalyse leert de student een onderbouwde mening te geven vanuit de positie van de toeschouwer.
Flexibele modules maken het elk jaar mogelijk om de cursus in te bedden in de ervaringen van de studenten, zoals repertoire en voorstellingen van de NBA en HNB.

AD 1 is erop gericht de student in staat te stellen om stromingen van de (klassieke) westerse theaterdans te onderscheiden op basis van de (veranderende) historische context en de maatschappelijke functie van de dans. De student kan kenmerken van dergelijke stromingen in verschillende ensceneringen aangeven. Vanuit het idee van het 'buigen van een tijdlijn' leert de student voorstellingen te analyseren en te relateren binnen de historische context van (klassieke) dans.
De student oefent om een geïnformeerde mening te geven over relevante ensceneringen. Daarbij kan de student de kwaliteit van de uitvoerders aangeven, bijvoorbeeld virtuositeit, aanwezigheid en belichaming van stijl en de betekenis van de voorstelling interpreteren op basis van stijlkenmerken in vorm, esthetiek en thema's.

Modules
a. Inleiding: Dans en dansvormen
b. Analyse-instrumenten: elementen van dans en choreografie
c. Wortels van de Westerse theaterdans (Grieks theater, hofdans)
d. Romantische periode, Ballet Russes
e. Moderne dans (Duncan, Fuller, Graham)
f. Moderne ontwikkelingen in het ballet (Balanchine, van Manen etc.)
g. Postmoderne (Cunningham etc.) en hedendaagse dans
h. Postmoderne ontwikkelingen in het ballet (Forsythe, Mc Gregor)

 

Leerdoelen
De cursus leert de studenten om:

  • kennis van de dansgeschiedenis toe te passen om voorstellingen te categoriseren en inzichtelijk te maken.
  • expertise op te doen in het observeren van dansvoorstellingen.
  • expertise op te doen in het analyseren en interpreteren van dansvoorstellingen.
  • kennis te maken met verschillende dansstijlen en choreografen.
  • kennis te maken met nieuwe ontwikkelingen in de danssector.
  • te reflecteren op relevante vragen uit het publieke debat over de danssector (digitalisering, diversiteit, inclusie etc.).
  • een individuele reflectie te presenteren op basis van een voorstelling naar keuze.


Werkwijze
lezingen, opdrachten individueel en in groepsverband, schriftelijke reflectie, discussie

Studiemateriaal (vakliteratuur, casestudy's, opdrachten, video's, etc.)
Beeldmateriaal, video's, artikelen, hand-outs etc.

Beoordelingsmethode
Aanwezigheid, werkhouding, opdrachten (een presentatie in blok 1/2 en een schriftelijke reflectie in blok 3/4). Beide opdrachten worden begeleid door 9 open vragen.

Beoordelingscriteria
1) 2, 5
2) 6
4) 1
5) 1, 2, 3, 4
6) 4

Opmerkingen
Het inbedden van theorie in de ervaringen van de studenten door de modules aan te passen aan de repetities en de planning van de voorstellingen
Ondersteuning van vakoverschrijdende activiteiten

 

Delen