De Academie voor Theater en Dans maakt gebruik van een studiebelastingsysteem dat overeenkomt met het European Credit Transfer System (ECTS). Een voltijdse AD opleiding van 120 studiepunten (EC) komt overeen met 1680 uur studie per jaar, in een combinatie van begeleid en zelfstandig leren.

Van blok 1 tot en met 4 heeft elk blok ongeveer 250 uur contacttijd, in totaal 1000 uur. Daarnaast besteedt de student ongeveer 280 uur aan zelfstudie in deze blokken, inclusief bezoeken aan het theater. Dit is iets meer dan 8 uur per week. In blok 5 richt het programma zich volledig op de jaarlijkse eindvoorstelling. Dit blok heeft meer contacturen, ca. 380, maar vereist geen zelfstudie-uren. In totaal heeft een jaar ongeveer 1400 contacturen.  Dit betekent dat een balletopleiding veel dansuren kent. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om de werkdruk zo te ontwikkelen dat de studenten fysieke kracht kunnen opbouwen, stabiliseren en pieken waar nodig. De afwisseling tussen intensieve training en rust wordt in balans gehouden door een goede afstemming van de lessen. Geleidelijk aan werken de studenten naar de audities toe. Eerst voor de stages en later voor het werkveld. Theorie, reflectie en zelfstudie zijn gekoppeld aan het praktijkonderwijs en dus gericht op de praktische toepassing.

Delen