Onder de hoofdfase vallen het tweede, derde en vierde jaar van de opleiding. Toegang tot de hoofdfase heeft de student die het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd alsmede de student die een opgeschort advies toegewezen heeft gekregen. De hoofdfase heeft tot doel het opleiden van de student tot een hedendaagse danser van professioneel niveau (die zich de competenties behorende bij de opleiding heeft eigengemaakt). 

Na de propedeuse wordt intensiever aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling en de zelfverantwoordelijkheid van de dansstudent en het opdoen van podiumervaring. In het tweede jaar staat de toepassing van kennis en vaardigheden centraal en wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de creativiteit van de student: ze worden uitgedaagd zelf een duet te maken en werken samen met derdejaarsstudenten van de School voor Nieuwe Dansontwikkeling (Bachelor Choreografie) aan een aantal nieuwe choreografieën.

Na het succesvol afronden van het tweede jaar en het behalen van in totaal 120 studiepunten (resp. 60 voor jaar 1/ propedeutische fase en 60 voor jaar 2/ hoofdfase) wordt de student toegelaten tot de afstudeerfase (jaar 3 en 4).

Delen