Het programma is erop gericht jouw aanwezige danstalent te stimuleren en te ontwikkelen en je vakbekwaam te maken in de overdracht van de danskunst in al haar vormen: actief en reflectief, in theorie en praktijk, op het podium en in lessituaties. De ontwikkeling van jouw artistieke visie is de kern van de opleiding. Tijdens de opleiding Docent Dans leer je het kunstvak dans en CKV/ kunstvakken 1 te doceren. 
 
De vakbekwaamheid van de dansdocent is landelijk vastgelegd en omvat vijf algemene leeruitkomsten voor kunstvakdocenten: artistiek, pedagogisch en didactisch, interpersoonlijk, omgevingsgericht en kritische reflectie en ontwikkeling. Je toont de leeruitkomsten aan door het uitvoeren van complexe taakopdrachten in een realistische leersituaties. Elk studiejaar is opgebouwd uit aanbod binnen de vijf domeinen en aanvullend onderwijs, waarin de vakken onderlinge samenhang vertonen.  

Deze vijf domeinen zijn: 

  • Physical practice / danstraining: ontwikkeling van dansvaardigheden en uithoudingsvermogen door middel van de eigentijdse ritmisch-dynamische basistraining en aanvullende gecodificeerde danstechnieken. 

  • Artistic research/ artistiek onderzoek: ontwikkeling van bewegings- en performance onderzoek. Er is speciaal aandacht voor somatic movement, experiential anatomy, Laban Movement Analyses, African aesthetics in contemporary dance en urban experimental bewegingsonderzoek. 

  • Artistic practice: ontwikkeling van uitvoerende en choreografische praktijken. Tevens wordt aandacht besteed aan de productionele kanten van een choreografie of programma. 

  • Community Practice: ontwikkeling van pedagogische en didactische vaardigheden en visie  in verschillende community contexten, zowel binnen- als buitenschools. 

  • Academic Practice: ontwikkeling van de onderzoeks- en schrijfvaardigheden, loopt als een rode draad door het curriculum van de opleiding. Je onderzoekt (trans)culturele contexten en geschiedenissen van dans en kunst, pedagogiek en didactiek. 
     

Zie voor de beschrijving van alle onderdelen de pagina Programmaonderdelen.
 
Het curriculum veronderstelt dat je in toenemende mate in staat bent sturing te geven aan jouw individuele leerproces. Studievoortgangbegeleiding is in alle studiejaren een verplicht onderdeel van het curriculum. Gedurende twee jaar van de studie krijg je begeleiding van een POP-coach waarmee je jouw persoonlijk ontwikkel traject bespreekt.  

 

Delen