Prestaties (zelf gemaakte praktijk gestuurde projecten)

Prestaties zijn open, complexe, praktijk gestuurde opdrachten, die een toepassing vragen van reeds opgedane kennis en vaardigheden uit het ochtendprogramma. Ze zijn onder andere bedoeld om studenten inzicht te geven in het werkproces en in de ontwikkeling van hun competenties. Zij kiezen hun opdrachten en maken hun plannen in samenspraak met een tutor op basis van de leer- en ontwikkelingslijnen.

Door het doen van de prestaties ontwikkelen studenten competenties (vermogens) als initiatief nemen, samenwerken, visie op dans/ muziektheater, hun vermogen tot zelfreflectie, het geven en ontvangen van feedback, improvisatievermogen, creativiteit en zelfstandigheid.

Er wordt in groepen aan de prestaties gewerkt en iedere student kiest zowel een maak- als een volg-prestatie, zodat hij leert omgaan met beide rollen. Zij zullen deze beide rollen ook in het werkveld moeten vervullen: de maakprocessen in het werkveld zijn gebaseerd op co-creatie van de makers met de uitvoerenden. Ook het maken zelf, wordt op deze manier gestimuleerd: het zoeken naar eigenheid, interpretatie en het leren van compositie (“componere” (Lat.) – put together) komt ruimschoots aan bod. Scenografie, les in licht- en geluidtechniek, ook studenten van andere studierichtingen, worden door de studenten benaderd om samen te werken bij deze projecten.

Studenten die hulp nodig hebben in hun werkproces kunnen een aanvraag indienen voor coaching. De vakdocenten/coaches kunnen ook op eigen initiatief komen kijken en feedback geven op het werkproces of door studenten geïnitieerde workshops geven. Om deel te kunnen nemen aan deze workshops (bijvoorbeeld repertoire, jazzimprovisatie, spel- of stemtechniek) kunnen studenten zich inschrijven.

Om peer teaching te bevorderen, lopen de jaar- en niveaugroepen door elkaar, met uitzondering van het eerste semester van het eerste jaar. We werken als opleiding zo min mogelijk in het ‘leerstofjaarklassensysteem”. We realiseren individuele leerwegen op basis van inhoudelijke zelfsturing door de student. 

Delen