De opleiding Moderne Theaterdans is een kunstvakopleiding. Het programma is erop gericht het aanwezige talent van de student te stimuleren en ontwikkelen, en de student vakbekwaam te maken in de kwaliteiten, uitvoering, overdracht en het meedenken en meecreëren binnen de hedendaagse dans. Om dit te bereiken is het onderwijs onderverdeeld in verschillende clusters: dansvakken, dansondersteunende vakken, theorievakken en aanvullend onderwijs.

Zie voor de beschrijving van alle onderdelen de knop Vakbeschrijvingen.
De opleiding bestaat uit een propedeutische fase van één jaar en een hoofdfase van drie jaar. Gezien het omvangrijke programma van de opleiding zijn slechts zeer beperkt andere werkzaamheden (binnen of buiten de dans) toegestaan, en alleen in nauw overleg met de artistieke leiding.Delen