Docent: Grigori Tchitcherine

Studiejaar
AD 1

duur (wekelijks)
1,25 uur

Bijdrage aan de competenties
1. Creatief vermogen
2. Technisch vermogen
3. Probleemoplossend vermogen
5. Vermogen om te groeien en zich te ontwikkelen
6. Vermogen tot samenwerken

Korte samenvatting van de inhoud
In de lessen caractere leert de student volksdansen, aangepast aan het toneel, een proces waarbij hij/zij kennis maakt met verschillende culturen, met een focus op de eigen muziek, het ritme en de coördinatie die in elk land of regio ontstaan. De meeste avondvullende klassieke balletten geven nog steeds een belangrijke plaats aan caractere dansen, die menig jonge danser een eerste kans geven om op te treden. In de caractere les leert de student verschillende technieken, raakt vertrouwd met het bewegingsidioom, dansen en dansstijlen van verschillende regio's en integreert deze kennis met muzikale ritmes. Een apart aspect hiervan is de focus op het klassieke balletrepertoire zelf, waardoor basisritmes en -stappen kunnen worden toegevoegd aan het bestaande repertoire.

Leerdoelen
De student:
-Ontwikkelt kennis over nieuwe ritmes, stijlen en coördinatie die hun oorsprong vinden in verschillende culturen en landen.
-Hij/zij heeft een gevoel voor dans dat verder gaat dan de taal van de klassieke muziek.
-Is uiteindelijk in staat om gemakkelijk caractere dansen uit te voeren die zijn opgenomen in de grote klassieke balletten.
-Toont een gevoel voor de verscheidenheid aan stijlen, en een ontwikkelde persoonlijkheid in de dans
-Is in staat om muzikale ritmes, coördinatie en het juiste idioom te herkennen, te identificeren en actief toe te passen.
-Kan klassieke techniek en caractere stijlen met elkaar verbinden, en overeenkomsten en verschillen tussen deze stijlen identificeren, waardoor de student zich verder kan ontwikkelen op het gebied van de klassieke techniek.

Gebruikte methode(n)
De student leert materiaal en repertoire in groepslessen, en bestudeert stijlen, ritmes en muziekgenres in onderzoeksopdrachten.

Studiemateriaal (vakliteratuur, casestudy's, opdrachten, video's, etc.)
Geen

Opdrachten: Verwerving van kennis over het caractere repertoire in de klassieke balletten door zelfonderzoek en verbinding met de muziek- en dansgeschiedenis.

Beoordelingsmethode:
Evaluatie en terugkoppeling op basis van presentatie

Beoordelingscriteria
1) 1, 2, 3, 4, 5
2) 1, 2, 3, 5, 6
3) 1, 2, 3
5) 1, 2, 3
6) 1, 2, 3

Opmerkingen
Gekoppeld aan het verwerven van kennis in de Dansgeschiedenis en Muziektheorie, met betrekking tot de ontwikkeling van een begrip van verschillende stijlen en bijbehorende ritmes, enz.

 

 

Delen