Afsluitend examen (alleen voor bachelorstudenten) 
Als een afstudeerder zijn 240 studiepunten heeft behaald en voldoet aan alle eisen die in de afstudeerovereenkomst worden gesteld, komt hij in aanmerking voor een diploma. De studie wordt afgesloten met een gesprek tussen de artistiek directeur, één of meerdere docenten (die samen de examencommissie vormen) en de student. Indien mogelijk wordt ook de stagebegeleider van het dansgezelschap of een andere externe begeleider of gastdocent uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: 

  • het naleven van de afspraken in de afstudeerovereenkomst met betrekking tot de afspraken in het afstudeerplan; 
  • de ontwikkeling van de student tijdens de studie (mede in verband met het stageverslag en het afstudeerplan); 
  • de prestatienorm van de student (in relatie tot de competenties en de norm in het beroepsveld); 
  • de toekomstplannen en -verwachtingen van de student 

Afsluitend examen (Gaststudenten)
Gaststudenten nemen deel aan hetzelfde eindexamen als bachelorstudenten, maar ze krijgen geen officiële beoordeling. Zij krijgen schriftelijke en mondelinge feedback. Deelname aan het eindexamen door gaststudenten kan nooit leiden tot het ontvangen van een Bachelor of Arts Diploma, een Propaedeutisch Diploma en/of het toekennen van enig soort studiepunten. 

Herkansen afsluitend examen (Bachelor studenten)
Indien één of meer onderdelen van de studie niet met succes zijn afgerond, beslist de examencommissie / evaluatievergadering over een herexamen of een verlenging van de afstudeerfase en bepaalt tevens wat zo'n herexamen of verlenging inhoudt. Het herkansen van het eindexamen of een verlenging van de opleiding wordt slechts één keer toegekend en moet binnen een jaar worden afgerond en geëvalueerd. 
Meer informatie over het herkansen van het eindexamen is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling van de Academie voor Theater en Dans, beschikbaar voor studenten op intranet. Voor verdere vragen kunnen studenten ook contact opnemen met de studentendecaan: timon.hagen@ahk.nl of 020 - 527 76 37

Klik hier voor Addendum OER ivm Corona.

Delen