Studiebegeleiding is een verplicht onderdeel van het danscurriculum gedurende de eerste twee studiejaren.  Eens in de twee weken wordt er een contactuurtje georganiseerd waarin studenten hun studie- en reflectievaardigheden ontwikkelen. Studiebegeleiding wordt niet geëvalueerd. Aanwezigheid wel. De docent maakt de studenten bewust van de onderwijsstructuur en hoe deze is georganiseerd en besteedt daarnaast aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de studenten. De mentor daagt de studenten uit om het beste van zichzelf te geven en hun zelfreflectievermogen te ontwikkelen. Studenten moeten verantwoordelijkheid, concentratie en discipline ontwikkelen en deze kwaliteiten implementeren in hun dagelijkse routine. Studenten worden gestimuleerd om zelfinitiatief te ontwikkelen, voorstellingen bij te wonen en zich te oriënteren op de context van de internationale danswereld. Om dit te bereiken is persoonlijke begeleiding van groot belang. De ontwikkeling van student naar professional is geen eenduidig proces, het is aan de danser om dit te realiseren.

Delen