Het danstechnisch onderwijs legt de nadruk op de ontwikkeling van de klassieke en hedendaagse danstechniek. Docenten houden zich aan een onderwijsplatform dat een combinatie van Franse en Russische technieken omvat. Dit maakt de leerstof in overeenstemming met de eisen van hedendaagse, westerse balletensembles. 

Het belangrijkste doel van de technieklessen is de danser te helpen bij het bereiken van een gevoel van harmonie met zijn lichaam, zodat hij alle bewegingen kan uitvoeren met een natuurlijke coördinatie van het lichaam als geheel. Met een grondig geïncorporeerde techniek als basis kan de danser zich volledig concentreren op het interpreteren van de choreografie. Instructie wordt gegeven in groepsverband. De docent maakt gebruik van verschillende werkvormen, waaronder demonstratie, instructie, analyse, side-coaching, repetitie en presentatie. De klassieke dansdocenten begeleiden de studenten, zowel individueel als collectief, tijdens het danstechnische leerproces. 

De studenten worden voortdurend beoordeeld, zowel tijdens presentaties als tijdens speciale examens. De voortgang wordt minimaal twee keer per jaar geëvalueerd. De examens worden geëvalueerd door een commissie van minimaal twee docenten en de artistiek directeur. Voor de examenlessen wordt de commissie aangevuld met leden van de artistieke directie van Het Nationale Ballet en artistiek directeuren van de andere grote Nederlandse dansensembles zoals Nederlands Dans Theater, Scapino Rotterdam en Introdans. De beoordeling peilt naar de techniek, muzikaliteit, coördinatie, ontwikkeling, werkhouding, toewijding en inzicht van een student. Ook worden studenten geadviseerd over hun loopbaanperspectieven op basis van bevindingen van een deskundige uit het werkveld. De student ontvangt een schriftelijke bevestiging van de evaluatieresultaten met een motivatie. Daarnaast heeft elke student een gesprek met de artistiek directeur voor een feedbackoverleg over zijn resultaten. 

Er worden twee evaluatiebijeenkomsten gehouden, één in december en één in het voorjaar. Lesblokken worden ook gegeven door gastdocenten en worden tussentijds afgesloten met een observatieles, een schriftelijke evaluatie en/of een mondelinge feedbacksessie. 
 

Delen