De dansondersteunende training bestaat uit de volgende onderdelen: Pilates & Floor Barre, Body Conditionering, krachttraining voor jongens, drama en improvisatie. Pilateslessen zijn gericht op het efficiënt gebruik van de spieren en het verkrijgen van de juiste houding door het gebruik van specifieke oefeningen. Deze lessen zijn gericht op het vergroten van het lichaamsbewustzijn van een dansstudent en efficiënt gebruik van het lichaam. Het doel van Body Conditioning lessen is om de algemene conditie van de student te verbeteren en uithoudingsvermogen en spierkracht op te bouwen. 

Dansimprovisatie beoogt de ontwikkeling van de podiumpersoonlijkheid en de persoonlijke danstaal. Bewust zijn van compositie in tijd en ruimte, leren kijken naar en analyseren van elkaars werk, begrijpen hoe je feedback kunt geven en ontvangen, spelelementen inzetten en de stem gebruiken, helpen om het expressieve vermogen te vergroten en dragen bij aan de ontwikkeling van een persoonlijke 'theaterpersoonlijkheid'. 

De docent bepaalt hoe hij of zij het beste een methodische indeling van de leerstof kan realiseren. De instructie wordt in groepsverband gegeven. Werkvormen die de docent gebruikt zijn demonstratie, instructie, analyse, persoonlijke begeleiding, repetitie en presentatie.  

Er zijn geen toetsen voor de dans-ondersteunende vakken, maar de vorderingen die tijdens de Pilateslessen en de fysieke conditietraining worden gemaakt, worden door de betreffende docenten geëvalueerd. De prestaties van de student worden besproken tijdens de integrale evaluatiebijeenkomsten in december en voorjaar/zomer. De studenten zijn verplicht deze lessen bij te wonen. 
 

Delen