De hbo-fase (Bachelor) leidt bij afronding tot een Bachelor of the Arts Degree. De Bacheloropleiding van de Nationale Balletacademie bestaat uit een propedeuse van één jaar en een hoofdfase van maximaal drie jaar. Op basis van een intensieve vooropleiding krijgen de meeste studenten een vrijsrtelling van één Bachelorjaar. Voorwaarde voor het afstuderen is dat de student alle theorievakken heeft doorlopen en de vereiste competenties onder de knie heeft. Gezien de intensiteit van het studieprogramma wordt slechts een beperkt aantal aanvullende activiteiten (al dan niet met betrekking tot dans) toegestaan en dan pas na nauw overleg - en met toestemming van - de artistiek directeur. Het onderwijs aan de Nationale Balletacademie is voor een groot deel praktijkgericht. Studenten werken voortdurend aan de ontwikkeling van dansvaardigheden, met name die van de klassieke dans. Het studieprogramma is erop gericht om studenten steeds zelfstandiger te leren functioneren, zodat ze tijdens hun stagejaar geleidelijk de overstap kunnen maken van studentendanser naar professioneel performer.

Delen