In het eerste jaar van de Bachelor of Arts opleiding ligt de nadruk op het ontwikkelen van de vereiste danskwaliteiten, zowel technisch als artistiek. Deze eerste fase volgt op alle kennis die tijdens de lagere schooljaren nodig is en concentreert zich op het uitbreiden van de techniek van de student door het ontwikkelen van kracht en verfijning en het vergroten van zijn of haar begrip van de ballettechnieken. Aandacht wordt besteed aan fysieke conditie, spierkracht, flexibiliteit, maximalisatie van de fysieke beweging en uithoudingsvermogen. Indien een student aan het einde van het jaar de vereiste 60 studiepunten en een positieve integrale evaluatie heeft behaald, krijgt hij/zij een propedeuse-diploma en kan hij/zij zijn/haar studie voortzetten. 

Delen