Naam docent/begeleider 
Iva Lesic

Periode, 
duur 2 blokken (in 2017-2018 van 15 sep t/m 1 dec) 3 x 60 minuten

Studiebelasting: 
3 contact uren 12 zelfstudie uren

Bijdrage aan de competenties  
Creative Potential
Craftmanship
Investiggative and reflective abilities
Potential for growth and innovation
Communicative ability

Korte samenvatting van de inhoud 
In de lessen Reflectie en Verdieping wordt een werkstuk over een onderwerp op het gebied van dansgezondheid, anatomie en blessurepreventie geschreven. Vervolgens wordt de werkstuk aan de klas en een panel van professionals gepresenteerd. Dit werkstuk vraagt om een grondige voorbereiding, een goedgekozen literatuurstudie, een zorgvuldige uitvoering en heldere rapportage.

Concrete leerdoelen:
Student

  • is in staat om inzicht en kennis te vergaren van een aan dans, anatomie, en/of blessurepreventie gerelateerd onderwerp.
  •  is in staat  om actief kennis te verwerven met behulp van boeken, internet, lessen en andere bronnen. 
  • is in staat om een aan dans, anatomie en/of blessurepreventie gerelateerd onderwerp theoretisch uit te werken. 
  • is in staat om de vergaarde informatie te vertalen naar de danspraktijk. 
  • is in staat om het zelfgekozen onderwerp op het gebied van dansgezondheid, anatomie en/of blessurepreventie aan de mede studenten en docenten te presenteren.


Gebruikte werkvorm(en):
Opdracht gestuurd onderwijs
Individuele begeleiding
Instructie/zelfstudie (in les en thuis)/terugkoppeling/reflectie 

Gebruikt studiemateriaal:
Bulsuk, K. G. (2009) Taking the First Step with PDCA. 2 February 2009. Retrieved 17 March 2015, http://www.bulsuk.com/2009/02/taking-first-step-with-pdca.html., Zevensprong derived from the Rijksuniversiteit Limburg 
Reader Reflectie & Verdieping (zie bijlagen)

Wijze van beoordeling: 
Uiteindelijk cijfer bestaat uit 3 cijfers:
Cijfer werkstuk (minimaal cijfer 5,5 om verder deel te nemen aan de presentatie),
Cijfer proces
Cijfer presentatie

Alle drie cijfers wegen even zwaar. 
(Zie reader in de bijlage voor exacte beoordeling).

Beoordelingscriteria: 
1-4, 2, 2-1, 3-1, 4 4,2, 6, 6-2
 

Delen