Naam docent/begeleider
Rombout Willems

Periode, duur
jaar 2, semester 1,2,3,4,   
23 / 24 weken/ bijeenkomsten

Studiebelasting ritmiek /theorie: 
contact uren 36; zelfstudie uren 4
Duet: 
contact uren 1,5 uur; zelfstudie uren 40 

Bijdrage aan de competenties:
1. creërend vermogen (solo);
3. onderzoekend en reflectief vermogen;
4. vermogen tot groei en ontwikkeling;
6. Communicatief vermogen.

Korte samenvatting van de inhoud:

  1. Ritmische studies (o.a. indian drumming music, african music).
  2. Begrip van westerse historische ontwikkeling van de muziek (1000 - 1800), voornamelijk door het zingen en uitvoeren van relevante composities. / doel: bevorderen inzicht, muzikaliteit, verkrijgen van vocabulaire, paralellen inzien tussen de disciplines muziek en dans. 
  3. creatie duet, werken in geluidsstudio met moderne technieken om een samengestelde compositie te creëren van 8 tot 10 minuten.

Concrete leerdoelen:
De lessen dragen bij tot de algehele ‘bagage” van de student in het werkveld. Zo is hij/zij zowel ritmisch als theoretisch onderlegd, heeft muzikale ervaring in luisteren, analyse, zingen etc.en is uitgedaagd zich creatief muzikaal te profileren.

mbt de creatie van het duet: 
communicatie: formuleren van ideeën en concept, 
reflectie: reflectie op proces van zowel het eigen duet als die van mede-studenten. 

Gebruikte werkvorm(en): 
klassikaal: ritmische training, theorie / analyse
individueel: begeleiding duet

Gebruikt studiemateriaal:
Eigen materiaal en synthese van zeer uiteenlopende bronnen, muziek, video’s en boeken over muziek.

Wijze van beoordeling:
eenmaal toetsing behandelde stof
toetsing ritmische vaardigheid
evaluatie proces duet

Beoordelingscriteria:
aanwezigheid en behalen niveau van toetsing.

Delen