Titel cursus
Studycoaching MTD 1

Naam docent/begeleider
Det Rijven

Periode, duur
jaar 1, 1 uur per week

Studiebelasting
1 uur per week, 30 contact uren, 3 zelfstudie

Bijdrage aan de competenties
Onderzoekend/reflectief: 1
Groei/vernieuwing: 2
Ondernemend/organiserend: 1, 5
Communicatief: 1, 2
Samenwerking: 2, 4

Korte samenvatting van de inhoud
Introduction to the education (program, rules, agreements, criteria) and support to mentally work in an effective and conscious way in relation to study and dancers ship. Several relevant subjects get attention: view on dance, objectives and competencies, how to reflect, life (style) of a dancer, how to set up a CV and application letter. Also topical items get discussed. Study progress, personal feedback and peculiar items during individual talks

Concrete leerdoelen
De student:

  1. De student kan aan het einde van dit onderdeel zijn weg op school en de opleiding vinden, naar anderen luisteren, vragen stellen, zijn mening formuleren en motiveren
  2. De student heeft een goed beeld van zijn eigen situatie, zijn sterke kanten en werkpunten en weet hoe hij die moet aan pakken;
  3. De student heeft een beeld van zijn toekomst, kan zichzelf presenteren, een sollicitatiebrief schrijven en zijn CV opstellen.…

Gebruikte werkvorm(en)  
(groeps)gesprekken, opdrachten, interviews 2 aan 2 .

Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, cases, opdrachten, video’s etc.)
korte teksten, evaluaties, gasten

Wijze van beoordeling toetsvorm
aanwezigheid en deelname

Beoordelingscriteria
voldoende presentie en voltooiing opdrachten

Opmerkingen over bijvoorbeeld samenhang en volgtijdelijke eisen in het licht van het totale programma of andere opmerkingen
Schrijf- en denkniveau HAVO

Delen