Naam docent/begeleider 

Helga Langen


Periode

Duur blok 1, 2 . 5 x per week 90 minuten. 48 lessen


Studiebelasting

48 lessen  van 90 minuten klassikaal.


Bijdrage aan de competenties:

 Creërend vermogen 1,2,3,4.

 Ambachtelijk vermogen 1,2,3,4.

 Onderzoekend en reflectief vermogen 1,2,3,4.

 Vermogen tot groei en vernieuwing 1,2,3.

Korte samenvatting van de inhoud: 

Deze les is een staande dans techniek, waarin de student in contact komt met een verscheidenheid aan bewegingen. In simpele vorm beginnend en opbouwend naar meer complexere vormen. We besteden aandacht aan kracht, flexibiliteit, coördinatie, uithoudingsvermogen en belastbaarheid. De student maakt kennis met verschillende muzikale vormen en dynamiek , leert werken met fysiek en ruimtelijk bewustzijn en onderzoekt de  kwaliteit in beweging.


Concrete leerdoelen 

De student:

1.toont een zichtbare ontwikkeling in kracht, flexibiliteit, coördinatie, uithoudingsvermogen en belastbaarheid.

2.laat een aantoonbaar inzicht zien in het gebruik van het lichaam.(structure, function, use)

3.laat een aantoonbaar fysiek en ruimtelijk bewustzijn zien. (alignment, focus, direction)

4.heeft het vermogen om te gaan met diverse kwaliteiten en dynamische verschillen in beweging.

5.heeft bewustzijn van de ruimte om hem heen en het vermogen ruimtelijke patronen bewust toe te passen.

6.heeft het vermogen muzikale basisvormen te onderscheiden en laat een ontwikkeling zien van een innerlijke puls en ritme gevoel. 

7.heeft het vermogen correcties toe te passen met en zonder directe sturing van een docent.


Gebruikte werkvorm(en): 

Training,  instructies, feedback, peer feedback  en gesprekken.


Gebruikt studiemateriaal:


Wijze van beoordeling: 

permanente feedback, presentaties en evaluaties


Beoordelingscriteria :  

Creërend vermogen 1,2,3,4.

Ambachtelijk vermogen 2,4.

Onderzoekend en reflectief vermogen 1,2,3.

Vermogen tot groei en vernieuwing 1,2.


Opmerkingen:

De Contemporary dans lessen zijn een onderdeel van alle lessen en hoewel allen verschillend zijn, ondersteunen zij elkaar in de ontwikkeling van de danser.

Delen